1
פרטי האירוע והתחייבות
2
הצהרה וחתימה

הנני מתחייב/ת, כדלהלן:


1. לשמור על הסדר הציבורי, על הצמחייה ועל ניקיון הגינה במהלך ובתום האירוע. על מארגן האירוע לדאוג לניקיון המקום ובתום האירוע לרכז את כל שקיות האשפה בתיאום עם מזכירת מנהל אגף איכות הסביבה בטלפון 03-5391252.


2. לשמור על השקט בין השעות 14:00 -16:00 ובין השעות 23:00- 07:00 למחרת, בהתאם לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש, תשנ"ג 1992) ולהשתמש בבידורית באופן סביר ובאופן שלא יפריע לשכנים ולסביבה.


3.חל איסור מוחלט על שימוש במתנפחים/מתקני מים/ בריכת מים.


4.חל איסור מוחלט להשתמש בחשמל או מים עירוניים. אין להשתמש בגנרטור.


5.אין להבעיר אש בגן, אין לבשל ואין להשתמש בבלון גז.


6. חובה לשמור על הנחיות משרד הבריאות בנושא המלחמה בנגיף הקורונה, לרבות עטית מסיכה על הפה והאף, מדידת חום, שמירת מרחק של 2 מטר בין המשתתפים, הצהרת בריאות והקפדה על המספר המותר להתקהלות בשטח פתוח.


7. על כל אירוע חריג יש לדווח באופן מידי למוקד העירוני ולקב"ט העיר.


8. האחריות לביטחון המשתתפים חלה על בעל האירוע בלבד, ולא תהיה לבעל האירוע ו/או למשתתפי האירוע כל עילה לתביעה כנגד עיריית יהוד – מונוסון.


 

 

אני מצהיר בזאת, כדלהלן:


יש לצרף צילום ת.ז

 

Browser not supported

בברכת הצלחה, חיים אוריון קב"ט מנהל מחלקת הבטחון, בטיחות ושע"ח