‏כ"ב סיון תשפ"ב

‏21 יוני 2022

סימוכין: 24040

לכבוד

תושבות ותושבי מתחם "מוזלים" היקרים

שלום רב,

הנדון: סטטוס פרויקט פינוי בינוי במתחם מוזלים, רחוב אשכנזי

בהתאם למדיניות העירייה, בראשות ראש העיר, לקידום התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, הריני מתכבדת לעדכן אותך בהתקדמות הפרויקט במתחם שבנדון:

  1. העירייה פועלת בשיתוף פעולה עם כל המעורבים בפרויקט, כדי לקדם את התכנית. הועדה המקומית גם קיבלה את בקשתכם לשנות את ההגדרה בתוכנית ליבת העיר להתחדשות עירונית וקבעה כי המתחם שלך יקודם בדרך של פינוי בינוי ולא בדרך של תמא/38 כפי שנקבע במקור.
  2. לאחר ההחלטה אדריכל העיר הנחה את היזם ואנשיו לגבי אופן הכנת המסמכים של התוכנית.
  3. היזם יגיש את המסמכים ולאחר שיושלמו לשביעות אנשי המקצועי תוגש התוכנית לוועדה המקומית, כדי שתמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית ולקדם אותה עד אישורה.
  4. לאחר שהועדה המחוזית תאשר את התוכנית יוכל היזם להגיש בקשה להיתר בניה להריסת הבניינים הישנים והקמת הבניינים החדשים במקומם.
  5. תשלום היטל ההשבחה יאפשר את ההתחדשות העירונית, לבנות תשתיות ציבוריות ומבני ציבור וחינוך לטובתכם ולטובת התושבים שיצטרפו לבניינים החדשים לרבות אולמות ספורט, גני ילדים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מרכזים לאזרחיים הוותיקים וכד'.
  6. בהתאם לצפי, ולאור העובדה שמחירי הדיור הולכים וגואים, רווחיות היזם צפויה להמשיך לעלות ולהשאיר ליזם רווח גבוה יותר בביצוע הפרויקט.
  7. יתרה מכך, העירייה דרשה מרשות מקרקעי ישראל קרקע משלימה לפרויקט פינוי בינוי שלכם, וכדי  להבטיח את הכדאיות הכלכלית של הפרויקט.
  8. הנהלת העיר, בראשותי, יחד עם הסגנים שימי בונפיל ויוסי חזן ממשיכה לקדם התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, יחד אתכם ועם היזם. 
  9. תוכל לפנות ל"תנופה", מנהלת ההתחדשות העירונית בכל שאלה המתעוררת בנוגע לפרויקט שלכם, במייל: minheletyahud@ye-mo.org.il

 

זאב וינהויז 13, מתחם לוגאנו טל: 03-5391298 כתובת מייל:minheletyahud@ye-mo.org.il