‏כ"ב סיון תשפ"ב

‏21 יוני 2022

סימוכין: 24072

לכבוד

תושבות ותושבי מתחם ויצמן 48-52

שלום רב,

הנדון: סטטוס פרויקט פינוי בינוי במתחם ויצמן 48-52

 

בהתאם למדיניות העירייה, בראשות ראש העיר יעלה מקליס, לקידום התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, הרינו מתכבדים לעדכן אותך בהתקדמות הפרויקט במתחם שבנדון:

  1. לאחר מאמצים ניכרים של כל המעורבים בפרויקט וכמובטח קיימנו אתמול יום רביעי 22.6.22, דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתוכנית פינוי בינוי שלך והחלטנו להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התוכנית, בתנאים. 
  2.  בין היתר, הועדה אישרה כי התוכנית שתופקד תכלול 244 יחידות דיור המקנה ליזם רווח סביר ומקובל בהתאם לשמאות שהוצגה בועדה עפ"י עקרונות הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומינהל התכנון שיאפשרו להקטין את הצפיפות במתחם ולרווח בין הבניינים.  
  3.  יצויין כי אישור התוכנית בסמכות הועדה המחוזית אשר השמאי שלה גם הוא ידרש לבחון את הנושא.
  4. נמשיך ללוות אותך גם בהמשך בועדה המחוזית כדי שתאשר את התכנית, כשהיזם יגיש בקשה להיתר בניה, יהרוס את הבניינים הישנים ויקים בניינים חדשים במקומם ועד שתקבלו את הדירה החדשה.
  5. תשלום היטל ההשבחה יאפשר להוציא לפועל את ההתחדשות העירונית ולבנות תשתיות ציבוריות ומבני ציבור וחינוך לטובתכם ולטובת התושבים שיצטרפו לבניינים החדשים לרבות אולמות ספורט, גני ילדים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מרכזים לאזרחים הוותיקים וכד'. 
  6. בהתאם לצפי, ולאור העובדה שמחירי הדיור הולכים וגואים, רווחיות היזם צפויה להמשיך לעלות ולהשאיר ליזם רווח גבוה יותר בביצוע הפרויקט. 
  7. הנהלת העיר, בראשותי, יחד עם הסגנים שימי בונפיל ויוסי חזן ממשיכה לקדם התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, יחד אתכם ועם היזם. 
  8. תוכל לפנות ל"תנופה", מנהלת ההתחדשות העירונית בכל שאלה המתעוררת בנוגע לפרויקט שלכם, במייל: minheletyahud@ye-mo.org.il

 

זאב וינהויז 13, מתחם לוגאנו טל: 03-5391298 כתובת מייל:minheletyahud@ye-mo.org.il