תושבות ותשובים יקרים ! 

מצ"ב טופס בקשה לכריתה של משרד החקלאות. עליכם למלא אותו ולצרף את המסמכים הנדרשים בבקשה:

- אישור בעלות על הנכס (נסח טאבו או אישור זכויות אותם ניתן גם להנפיק באתר האינטרנט של משרד המשפטים) 

-2 תמונות בצבע של כל עץ

את הטופס החתום אנו נשלח אליכם במייל ועליכם יהיה להעבירו לפקיד היערות של משרד החקלאות בצירוף 2 תמונות צבעוניות של העצים ואישור תשלום אגרה לצורך החלטתו.
אנו נעביר אליכם את פרטי פקיד היערות ליצירת קשר + קישור לתשלום האגרה. 

אנו כותבים את המלצתנו בלבד. היחיד שבסמכותו להחליט הינו פקיד היערות.

שימו לב,
במידה ומדובר בבקשת כריתה במסגרת היתר בניה עבור עצים שקוטרם 20 ס"מ ויותר , תדרשו לצרף גרמושקה במייל שתשלחו לפקיד היערות.

כשסיבת הכריתה היא מטעמי מסוכנות העץ, פקיד היערות רשאי לדרוש הגשת חוות-דעת מומחה ערוכה באמצעות אחת מהשיטות-שיטות להערכת סיכונים בעצים.

פרטי מגיש הבקשה

נסח טאבו או אישור זכויות בנכס

להורדת טופס משרד החקלאות לחצו כאן 

תמונה בצבע עד 5 מגה

תמונה בצבע עד 5 מגה

Browser not supported