1
פרטי התלמיד/ה
2
נימוקים לבקשה
3
פרטי ההורים המגישים
4
חוות דעת מנהל/ת ביה"ס

מבקש/ת העברה

פרטי התלמיד/ה

 

כתובת

 

 

נימוקים לבקשה: (אפשר לצרף מכתב)

במידה והסיבה היא רפואית או אחרת, יש לצרף מסמכים מתאימים.

פרטי ההורים המגישים את הבקשה (במקרה של הורים גרושים /פרודים יש למלא כתובת של שני ההורים )

פרטי הורה מס' 1

 

Browser not supported

פרטי הורה מס' 2

Browser not supported

 

במקרה של שינוי מקום מגורים: אין צורך למלא בקשת העברה. יש לגשת מזכירת רישום בתי ספר, בהתאם למועדי קבלת

קהל המפורסמים באגף החינוך, בצירוף תעודות זהות + ספחים של שני ההורים, חוזה חתום כחוק של הדירה בה יגורו,

ספח תשלום ארנונה/תצהיר בהעדר ארנונה, על מנת לקבל הפנייה לבית הספר בכתובת המגורים החדשה.