1
פרטי הרישיון
2
פרטי העבודה
3
פרטי הצוות המבצע
4
סיכום הבקשה

תוכניות מצורפת

 

 

יוזם העבודה (חובה) שדה חובה
שם מלאח.פ. עוסק מורשה/ מס' זהותכתובת טלפון/ניידEMAIL

מנהל הפרויקט (חובה) שדה חובה
שם מלא ח.פ. עוסק מורשה/ מס' זהותכתובת טלפון/ניידEMAIL

הקבלן (חובה) שדה חובה
שם מלא ח.פ. עוסק מורשה/ מס' זהותכתובת טלפון/ניידEMAIL

נציג הקבלן (חובה) שדה חובה
שם מלא ח.פ. עוסק מורשה/ מס' זהותכתובת טלפון/ניידEMAIL

חברת האבטחה (חובה) שדה חובה
שם מלא ח.פ. עוסק מורשה/ מס' זהותכתובת טלפון/ניידEMAIL

ממונה בטיחות בתנועה (חובה) שדה חובה
שם מלא ח.פ. עוסק מורשה/ מס' זהותכתובת טלפון/ניידEMAIL

Browser not supported