1
מי זכאי לקבלת תוי המזון?
2
איך יחולקו תוי המזון וכמה זכאית כל משפחה?
3
הגשת בקשה לקבלת תוי קניה

 

מי זכאי לקבלת תווי מזון לפי סעיף 3 ב(א2)(2)(ח) לחוק יסוד: משק המדינה?

1) תושבי הרשות המקומית יהוד מונוסון הרשומים בת.ז בעיר שקיבלו בשנת 2020 או 2021 למעלה מ-70%  הנחה במבחן הכנסה בארנונה.

2) תושבים המקבלים הנחה בארנונה לפי סעיף 2 (א)(1)(ב)- קצבת זקנה + השלמת הכנסה לשנת 2020 או 2021.

3) תושב שהגיש בקשה להנחה ונמצא כי הכנסתו החודשית הממוצעת ברוטו לשנת 2019 בהתאם למספר הנפשות המתגורות איתו:

שימו לב כי רק תושב הרשום בת.ז בעיר יהוד מונוסון רשאי להגיש את הבקשה לתוי מזון.

תושב אשר אינו רשום במרשם האוכלוסים כתושב העיר יהוד מונוסון רשאי להגיש בקשה באתר האינטרנט של משרד הפנים.

 

מתי צפויים השוברים להגיע לזכאים? (חובה) שדה חובה

תושב/ת אשר זכאי/ת להנחה בארנונה של 70% ומעלה בלבד במבחן הכנסה לשנת 2020-2021 או הזכאי לקבלת קצבת זקנה + השלמת הכנסה וטרם הגיש מסמכים

לעיריית יהוד מונוסון מוזמנ/ת להגיש בטופס מקוון בקישור בכפתור למטה.

כל הנחה אחרת בארנונה אינה מקנה זכאות לקבלת תוי קנית מזון על פי חוק.