1
פרטי המוקדן המדווח
2
פרטי המדווח
3
דיווח האירוע

דיווח מוקדן

הטיפול מועבר לכוננות (חובה) שדה חובה

 

פרטי המדווח

קירבה לאירוע המדווח (חובה) שדה חובה

דיווח האירוע

שם פרטי

כמה שיותר פירוט לגבי אופי אירוע החירום וסיבת הפנייה , מתי התרחש, היכן מתרחש, האם אירוע מתמשך? אם כן מתי דווח לראשונה ומי טיפל בימים שקדמו לדיווח זה?