מצב משפחתי (חובה) שדה חובה

מאשרים ביצוע התערבות פסיכולוגית לבננו/בתנו בשפ"ח יהוד-מונוסון : (חובה) שדה חובה

*ידוע לנו, שעל אחריותנו ליידע את השפ"ח על שינוי בעמדתנו ביחס להתערבות הפסיכולוגית עליה אנו חתומים.

*ידוע לנו, כי העברת המידע לגורם אחר מותנית בהסכמתנו החתומה.

*ידוע לנו, כי יערך תיעוד לפי חוק, במאגר נתונים חסוי.

Browser not supported

Browser not supported