1
פרטי המגיש
2
השטח לגביו מוגשת בקשת הכריתה/העתקה
3
מעמד מגיש הבקשה בשטח
4
האילנות המוגנים/העצים הבוגרים המבוקשים לכרות/להעתיק
5
פירוט המסמכים הנוגעים לבקשה

פרטי מגיש הבקשה

 

המועד המבוקש לכריתה/העתקה:

 

מעמד מגיש הבקשה בשטח שבו מבוקשת כריתה/העתקה:

מעמד מגיש הבקשה (חובה) שדה חובה

 

האילנות המוגנים/העצים הבוגרים המבוקשים לכרות/להעתיק: (חובה) שדה חובה
מין העץ קוטר העץ בגובה 1.30 מ'מספר יחידות כריתה /העתקהסיבה/הערות

הסיבה שבשלה מוגשת הבקשה להוצאת רישיון כריתה/העתקה: (חובה) שדה חובה

להלן פירוט המסמכים הנוגעים לבקשה המצורפים (יש לצרף לפי סוג הבקשה):