1
פרטי התלמיד
2
פרטי הבקשה
3
פרטי הורי התלמיד

טופס בקשת העברה לכיתה א' – לבית ספר אחר

1.פרטי התלמיד

 

כתובת

 

במידה והסיבה היא רפואית או אחרת, יש לצרף מסמכים מתאימים.

3. .פרטי ההורים המגישים את הבקשה )במקרה של הורים גרושים /פרודים יש למלא כתובת של שני ההורים )

פרטי הורה מס' 1

Browser not supported

פרטי הורה מס' 2

Browser not supported