מאת: הורי התלמיד

אני מצהיר/ה כי (חובה) שדה חובה
 

* אנו, ההורים, אחראים להנחות את הגננת מנהלת הגן לגבי עזרה הראשונה הנדרשת במצבי חירום.

* אני מתחייב/ת להודיע לגננת מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאותי של בני/בתי.

 

פרטי יצירת קשר בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית

 

Browser not supported