1
שלב 1
2
מילוי הטופס

טופס חתימה ואישור על קבלת הדרכה עובד חדש

 

הנני מאשר בזאת שהודרכתי ,קראתי והבנתי את ההוראות בנושא חוק הגנת הפרטיות ואבטחת מידע. בנוסף אני מאשר שהובהר לי שהמייל הארגוני אינו פרטי ונמצא באחריות העירייה ובעת סיום עבודתי בעירייה המייל יעבור לאחריות העירייה והעירייה או מי מטעמה רשאי להיכנס ולהשתמש במידע הקיים בו . הנני מתחייב לפעול עפ"י הוראות אלו. (חובה) שדה חובה

 

העתק: תיק עובד

מנהל מערכות מידע ואבטחת מידע

 

Browser not supported