תפקיד בעירייה
תפקיד בעירייה (חובה) שדה חובה
הסכמה\ אי הסכמה לחיסון
הסכמה\ אי הסכמה לחיסון (חובה) שדה חובה