לשכה פתוחה 

                                          פגישה אישית עם ראש העיר 

יש לכם ....

מחלקת פניות הציבור אחראית, בין על קיום לשכה פתוחה - פגישות תושבים בלשכת ראש העיר ונותנת מענה לפניות המופנות ישירות לראש העיר. 

למחלקת פניות הציבור ניתן לפנות באמצעות טופס זה, בדוא"ל pniot@ye-mo.org.il ובפניות טלפוניות: 03-5391294.