אל המפקח/ת על הגן באמצעות הגננ/ת

 

שחרור ילד/ה מהגן לפני סיום יום הלימודים להמשך שהות בצהרון

א. אני מסכים/מסכימה לשחרר את בני/בתי לפני סיום יום הלימודים להמשך שהות בצהרון

 

 

 

ג. ידוע לי כי ממועד שחרור בני/בתי מהגן לפני סיום יום הלימודים האחריות הבלעדית עליו/ עליה תחול עליי או על מי מטעמי.

 

Browser not supported

Browser not supported