הובא לידיעתי כי כלבי/כלבתי 
 
נתפס/ה ע"י השירות הווטרינרי העירוני בעת שנמצא משוטט ברשות הרבים, והועבר להסגר מתוקף החוק להסדרת הפיקוח על כלבים, התשס"ג- 2002
סעיף 13 (א).
בהתאם לסעיף 13(ג) לחוק אני מבקש להחזיר לרשותי את הכלב/ה.
הנני מתחייב/ת שכלבי/כלבתי לא ישוטטו ברשות הרבים ומתחייב לנקוט באמצעים הבאים בכדי למנוע שוטטות של כלבי/כלבתי בעתיד:
1 (חובה) שדה חובה
2 (חובה) שדה חובה

Browser not supported