‏כ"ב סיון תשפ"ב

‏21 יוני 2022

סימוכין: 24036

לכבוד

תושבות ותושבי מתחם בן צבי – כצנלסון

שלום רב,

הנדון: סטטוס פרויקט פינוי בינוי במתחם בן צבי – כצנלסון

בהתאם למדיניות העירייה, בראשות ראש העיר, לקידום התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, אני שמחה לעדכן אותך בהתקדמות התוכנית במתחם שלכם:  

  1. לאחר מאמצים ניכרים של כל המעורבים בפרויקט, ומתוך רצון לקדם את תוכנית הפינוי בינוי שלך אישרה מועצת העיר בחודש אפריל 22', את הצטרפות הוועדה המקומית כמגישת התוכנית.
  2. על מנת להמשיך ולקדם את התוכנית במהירות החלטנו לקיים דיון עקרוני בוועדה המקומית כבר השבוע, ביום 22.6.22, על פי המסמכים שהגיש היזם.  לאחר שהועדה תתן את ברכת הדרך והיזם יגיש את כל המסמכים על פיה נקיים דיון מיוחד בהקדם כדי להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התוכנית.
  3. נמשיך לפעול ביחד אתכם ועם היזם כדי שגם הועדה המחוזית תאשר את התכנית ולאחר מכן יוכל היזם להגיש בקשה להיתר להריסת הבניינים הישנים והקמת הבניינים החדשים במקומם, בהקדם האפשרי.
  4. בהתאם לשמאות שהגיש היזם, הפרויקט ריווחי עם קרקע משלימה.
  5. לפיכך, נקבע היטל השבחה בשיעור של 25% שיאפשר ליזם לקבל קרקע משלימה.
  6. תשלום היטל ההשבחה יאפשר את ההתחדשות העירונית, כולל בניית תשתיות ציבוריות ומבני ציבור וחינוך לטובתכם ולטובת התושבים שיצטרפו לבניינים החדשים, לרבות אולמות ספורט, גני ילדים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מרכזים לאזרח הותיק וכד'.
  7. בהתאם לצפי, ולאור העובדה שמחירי הדיור הולכים וגואים, רווחיות היזם צפויה להמשיך לעלות ולהשאיר ליזם רווח גבוה יותר בביצוע הפרויקט.
  8. יתרה מכך, רשות קרקעי ישראל אישררה לאחרונה את זכאות העירייה לקרקע משלימה לפרויקט פינוי בינוי שלכם, במידה ונדרש להבטיח את הכדאיות הכלכלית של היזם.
  9. הנהלת העיר, בראשותי, יחד עם הסגנים שימי בונפיל ויוסי חזן ממשיכה לקדם התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, יחד אתכם ועם היזם.
  10. תוכל לפנות ל"תנופה", מנהלת ההתחדשות העירונית בכל שאלה המתעוררת בנוגע לפרויקט שלכם, במייל: minheletyahud@ye-mo.org.i 

זאב וינהויז 13, מתחם לוגאנו טל: 03-5391298 כתובת מייל:minheletyahud@ye-mo.org.il