1
פלייר
2
שלב 2
3
שלב 3
4
שלב 4
5
מילוי הטופס

קול קורא קיימות מקומית ביהוד-מונוסון לשנת תשפ"ב

למיזמים של הקהילה בנושא "קידום הקיימות המקומית והשמירה על הסביבה"

באמצעות מימון הרשות יהוד-מונוסון והמשרד להגנת הסביבה.

 

קול קורא זה בא לעודד יוזמות סביבתיות  במרחב הציבורי תוך כדי יצירת קהילה וקידום שיתופי הפעולה בין הקהילה והמרחב להעצמת נושא הקיימות והתמודדות עם שינויי האקלים. המיזמים יקדמו אורח חיים מקיים, תוך העצמת החברה האזרחית, וקידום מרכז קיימות עירוני, להסברה והדגמה המתפתח.

הגופים הרשאים להגיש בקשות

קבוצות תושבים שמעוניינות לפעול לשיפור איכות החיים והמרחב הציבורי בעיר, חברי הקבוצה בעלי ניסיון מוכח של פעילות התנדבותית (מינימום שנה) וביצוע עצמאי של פעילות למען הקהילה.

היקף התקציב

במסגרת קול קורא זה ההיקף הכללי התמיכה שתעמיד עיריית  יהוד-מונוסון ,  בשיתוף המשרד להגנת הסביבה , לכל המיזמים שיבחרו הינו 30,000 ₪ .

מתן ההודעות על אישור התמיכה יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

תנאי סף

 1. היוזמה המוגשת הינה יוזמה חדשה ו/או מהווה המשך לפעילות שהחלה לפני כן שלא נתמכה בעבר ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 2. את פרטי היוזמה ותוכנית הפעולה יש למלא בנספח מקצועי שנמצא בסוף טופס ה'קול קורא'.
 3. הפעילות של הקבוצות תכלול היבט פיזי ו/או תשתיתי ו/או והיבט קהילתי -חברתי ו/או הסברתי-הדרכתי.
 4. מסמכי הקול קורא צריכים לכלול:
 1. תיאור המיזם הסביבתי המוצע – התיאור יכלול התייחסות לנושאים הבאים: ייחודיות הרעיון וחשיבותו בהקשר העירוני של יהוד-מונוסון, תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן, מעורבות קהילה ותושבים בייזום, תכנון , הקמה  ושימוש, שילוב היבטים פיזיים וחברתיים, חינוכיים ומדגימים
 2. אבני דרך לביצוע הכוללים לוח זמנים ושלבים לביצוע ולהפעלה
 3. פירוט תקציבי לרבות שלבי התכנון והביצוע
 4. תכנית לשיתוף הקהילה
 5. תיאור פעילות עם הקהילה שהפעילים בקבוצה היו מעורבים בה בעבר.

 

 1. בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע עיריית יהוד-מונוסון והמשרד להגנת הסביבה.
 2. המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט קהילתי-חברתי.

 

עקרונות הסיוע למיזמים הנבחרים בתוכנית זו:

 1. שנת ליווי ומימון על פי תכנית העבודה והתקציב שיאושרו מראש. 
 2. הגופים הנבחרים יתבקשו לעבוד בשקיפות ולהעביר דיווח על פי אבני הדרך שייקבעו בראשית התהליך, על הפעילות שבוצעה ועל עמידה ביעדים שסוכמו. 
 3. הסיוע הכספי יועבר לטובת הפעילות הנבחרת, בהתאם לדיווח תקופתי מסודר התואם את יעדי  ההתקדמות של המיזם, כפי שייקבע מראש עם כל מיזם בנפרד.
 4. המיזמים ילוו בתמיכה מקצועית של צוות המיזם.
 5. המיזמים יתועדו לצורכי פרסום.

 

היקף התקציב

מתן ההודעות על אישור התמיכה וגובה התקציב יהיה רק לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשיתוף המשרד להגנת הסביבה.

 

אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה שילקחו בחשבון על ידי הועדה

לאחר שהקבוצה הגישה את הטפסים ע"פ כל תנאי הסף, היוזמות ידונו בוועדת היגוי הכוללת נציגות מהרשות ומהמשרד להגנת הסביבה .

 1. הקבוצה  או חברי פעלו בעבר בנושאים מתחום הקיימות ואיכות הסביבה והתרשמות כללית של הועדה מיכולות הביצוע של היזמים )  0-5 נקודות)
 2. הפרויקט מקדם ומעלה מודעות נושאים באיכות סביבה / משבר האקלים/ מרכז הקיימות המקומי (0-5 נקודות)
 3. התוכנית משלבת בתוכה אלמנטים של אורח חיים בר קיימא וחיסכון במשאבים (0-5 נקודות)
 4. הפעילות תיגע במספר רב של תושבים  ובמגוון קהלי היעד (0-5 נקודות)
 5. קיימת תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (0-5 נקודות)
 6. התרשמות כללית מהתוכנית, מהנושא הסביבתי בו היא עוסקת, ומהתאמת התוכנית לדרישות המשרד להגנת הסביבה (0-5 נקודות).
 7. נראות המיזם, נגישותו וזמינותו לקהל הרחב (0-5 נקודות).

 

 5- ברמה גבוהה

4- ברמה טובה

3- ברמה בינונית

2-ברמה נמוכה

 1. כלל לא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התמיכה תינתן בכל פרויקט עבור המרכיבים הבאים בלבד:

 • תשתיות פיזיות, שירותים מקצועיים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות ורכישת חומרים לצורך ביצוע הפעילות.
 • העירייה לא תממן הוצאות עבור כח אדם.
 • הצהרה על ביצוע עבודה עצמית לא תתקבל כתחליף לחשבונית בשום מקרה.

בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך – לפני, במהלך ואחרי.

התמיכה תינתן לשנה פעילות אחת בלבד.

אופן הגשת  מסמכי הקול קורא:

 • יש למלא את הטפסים במלואם ולחתום במקומות הרלבנטיים.
 • יש להגיש באופן  מקוון  לא יאוחר מתאריך  2-01-2022

.

לפרטים נוספים על הקול הקורא, התייעצות על מיזם ומידע על
פעילות הקיימות  והסביבה ברשות המקומית ניתן לפנות אל

אלון בר  - מנהל מדור תרבות ברשות המקומית

כתובת דוא"ל  eruim1@ye-mo.org.il

 

ד"ר מיכל שכטר

מנהלת מרכז המדעים אשכול פיס
ורכזת תחום הקיימות ברשות המקומית

 

כתובת דוא"ל  greenyemo@gmail.com

 

נספח מקצועי: מיזם לקידום פעילות לשמירה על הסביבה בקהילה והתמודדות עם משבר האקלים

 

 

 

 

 

 

 

 

לוח זמנים ואבני דרך (חובה) שדה חובה
תאריךאבן דרךהצגת עקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש מושכל וחיסכון במשאבים

 

*דוגמאות לעקרונות פיתוח בר קיימא, שימוש מושכל וחיסכון במשאבים: תכנון בר קיימא, חיסכון במים, חיסכון בחשמל, עידוד הליכה ברגל ורכיבה על אופניים, שימור טבע עירוני ומגוון ביולוגי, שימוש חוזר בחומרים, שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, עידוד כלכלה מקומית, שמירה על סביבה בריאה, מניעת זיהום, מחזור פסולת, שימוש משותף בכלים, תיקון חפצים כערך, צרכנות נבונה והפחתת פסולת במקור,  ועוד...

טבלת תקציב (חובה) שדה חובה
מוצר/שירותכמותעלות מוערכת