רוצים לאחל שנה טובה וחג שמח בפרסום עירוני? 

שמחנו לקבל את הפירגון שלכם לתמונות 31 ילדות וילדים העולים לכיתה א' שפורסמו בשילוט עירוני ובדף הפייסבוק. תודה! 

רוצים להופיע בתצלום משפחתי בפוסטר עירוני עם איחולי שנה טובה וחג שמח?

המשפחות הראשונות שימלאו את הטופס (בהתאם לתאריך ושעת קליטה) יצטלמו והפוסטר יפורסם בסמוך לראש השנה.

מועד הצילומים: 4.9.2022, בין השעות 16:00-20:00 בלבד. 

בעצם מילוי הטופס ושליחתו הינך מאשר.ת את הגעתך במועד הצילומים האמור וכן מביע.ה את הסכמתך בשם המשתתפים בתצלום, לשימוש בתמונות לצורך פרסום במכוונים עירוניים ו/או בדף הפייסבוק העירוני, אינסטגרם או באתר העירייה, לקראת ובמשך חגי תשרי תשפ"ג.

היה ותחליט.י שלא להגיע ליום הצילומים, יש להודיע מבעוד מועד במייל dover@ye-mo.org.il, בכדי שנוכל להזמין משפחה אחרת לצילומים. 

לא יתקיים יום צילומים נוסף. 

עם סיום מועד ההרשמה ביום 30.8.22, או לפני כן בהתאם למספר הנרשמים, נעביר הודעה מסודרת למשפחות הראשונות שנרשמו והזמנתם כאמור לצילומים ביום 4.9.22 בצירוף מקום עריכת הצילומים.  

מספר הפרסומים ברחבי העיר כפוף למספר המכוונים שיהיו פנויים במועד שייקבע לצורך הפרסום.