הנתונים ע"פ מערכת populous ודיווחי חברות הקורקינטים השיתופיים לתאריכים 24.9.21 ועד 29.11.21 

כיווני נסיעה בתוך העיר 

הגרף הירוק מייצג מעל 95% מהנסיעות בתחומי העיר יהוד מונוסון 

נקודות הפעלת וסיום שירות בעיר

מפת החום ממחישה את פריסת השימוש בשירות ברחבי העיר 

גרף שימושים בשירות בחתך שבועי 

הגרף מציג עלייה מתמדת במימוש השירות בתקופה הנתונה 

שימוש בשירות ע"פ שעות 

הגרף מציג שימוש רחב בשירות בשעות הבוקר / שעות הערב המוקדמות 

נתוני שימוש בשירות כמותי