‏כ"ב סיון תשפ"ב

‏21 יוני 2022

סימוכין: 24037

לכבוד

תושבות ותושבי מתחם ויצמן 48-52

שלום רב,

הנדון: סטטוס פרויקט פינוי בינוי במתחם ויצמן 48-52

 

בהתאם למדיניות העירייה, בראשות ראש העיר, לקידום התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, הריני מתכבדת לעדכן אותך בהתקדמות הפרויקט במתחם שבנדון:

  1. לאחר מאמצים ניכרים של כל המעורבים בפרויקט וכמובטח אנחנו מקיימים השבוע, ביום 22.6.22, דיון בוועדה המקומית לתכנון ובנייה שמטרתו להמליץ לוועדה המחוזית לאשר את התוכנית ולקדמה במהרה.
  2. נמשיך ללוות אותך גם בהמשך בועדה המחוזית כדי שתאשר את התכנית ולאחר מכן כשהיזם יגיש בקשה להיתר בניה להריסת הבניינים הישנים והקמת הבניינים החדשים במקומם.
  3. בהתאם לשמאות שהגיש היזם, הפרויקט רווחי גם לאחר תשלום היטל השבחה מופחת בשיעור של 25% בלבד.
  4. תשלום היטל ההשבחה יאפשר את ההתחדשות העירונית ולבנות תשתיות ציבוריות ומבני ציבור וחינוך לטובתכם ולטובת התושבים שיצטרפו לבניינים החדשים לרבות אולמות ספורט, גני ילדים, בתי ספר, מרכזים קהילתיים, מרכזים לאזרחים הוותיקים וכד'.
  5. בהתאם לצפי, ולאור העובדה שמחירי הדיור הולכים וגואים, רווחיות היזם צפויה להמשיך לעלות ולהשאיר ליזם רווח גבוה יותר בביצוע הפרויקט.
  6. הנהלת העיר, בראשותי, יחד עם הסגנים שימי בונפיל ויוסי חזן ממשיכה לקדם התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, יחד אתכם ועם היזם.
  7. תוכל לפנות ל"תנופה", מנהלת ההתחדשות העירונית בכל שאלה המתעוררת בנוגע לפרויקט שלכם, במייל: minheletyahud@ye-mo.org.i 

 

זאב וינהויז 13, מתחם לוגאנו טל: 03-5391298 כתובת מייל:minheletyahud@ye-mo.org.il