‏כ"ב סיון תשפ"ב

‏21 יוני 2022

סימוכין: 24041

לכבוד

תושבות ותושבי מתחם אשכנזי – ויצמן היקרים

שלום רב,

הנדון: סטטוס פרויקט פינוי בינוי במתחם העצמאות (ויצמן אשכנזי)

בהתאם למדיניות העירייה, בראשות ראש העיר, לקידום התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, הריני מתכבדת לעדכן אותך בהתקדמות הפרויקט במתחם בו שבנדון:

  1. העירייה פועלת בשיתוף פעולה עם כל המעורבים בפרויקט, כדי לקדם את התכנית. אנחנו שמחים לעדכן כי אחרי האישור העקרוני של הועדה המחוזית להפקיד את התוכנית, צוות התכנון של היזם פועל בימים אלו על מנת לתקן את התוכנית על פי הנחיות הועדה המחוזית. כולנו תקווה כי התהליך התיקון יעשה במהירות וזאת על מנת שהועדה המחוזית תוכל להתכנס שוב ולאשר את התוכנית להתנגדויות באופן סופי.
  2. בהתאם לצפי, ולאור העובדה שמחירי הדיור הולכים וגואים, רווחיות היזם צפויה להמשיך לעלות ולהשאיר ליזם רווח גבוה יותר בביצוע הפרויקט, שיאפשר לו לשלם היטל השבחה בגובה 25%.
  3. תשלום היטל ההשבחה יאפשר את ההתחדשות העירונית, יאפשר לחדש ולבנות תשתיות ציבוריות ומבני ציבור וחינוך לטובתך ולטובת התושבים שיצטרפו לבניינים החדשים לרבות אולמות ספורט, גני ילדים, בתי ספר, מרכזים לאזרחים וותיקים ומרכזים קהילתיים.
  4. הנהלת העיר, בראשותי, יחד עם הסגנים שימי בונפיל ויוסי חזן ממשיכה לקדם התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, יחד אתכם ועם היזם.
  5. תוכל לפנות ל"תנופה", מנהלת ההתחדשות העירונית בכל שאלה המתעוררת בנוגע לפרויקט שלכם, במייל: minheletyahud@ye-mo.org.il

 

זאב וינהויז 13, מתחם לוגאנו טל: 03-5391298 כתובת מייל:minheletyahud@ye-mo.org.il