‏כ"ב סיון תשפ"ב

‏21 יוני 2022

סימוכין: 24035

לכבוד

תושבות ותושבי מתחם ביאקובסקי, קדושי מצרים והרצל

שלום רב,

הנדון: סטטוס פרויקט פינוי בינוי במתחם ביאקובסקי, קדושי מצרים והרצל

בהתאם למדיניות העירייה, בראשות ראש העיר, לקידום התחדשות עירונית מתוכננת ומחשבת, הריני מתכבדת לעדכן אותך בהתקדמות הפרויקט במתחם שבנדון:

 1. לאחר מאמצים ניכרים של כל המעורבים בפרויקט ומו"מ ארוך שניהלה העירייה עם רשות מקרקעי ישראל, הוותמ"ל פירסמה את תכנית פינוי-הבינוי להתנגדויות הציבור.
 2. הוגשו שלוש התנגדויות: של היזם יהודה כתב, של חברת נתיבי ישראל ושל מהנדסת העיר שרובה תכנונית ונועדה לדייק, לתקן טעויות ואי התאמות ולהיטיב את התוכנית.
 3. הדיון בהתנגדויות קבוע ליום רביעי הקרוב, 22.6.22, במסגרתו יחליט הותמ"ל אילו טענות לקבל ואילו טענות לדחות.
 4. הותמ"ל צפוי לאשר את התוכנית באופן סופי בהקדם, באופן שיאפשר ליזם להגיש בקשה להיתר בניה להריסת הבניינים הישנים והקמת הבניינים החדשים במקומם בהקדם.
 5. לפי השמאות, הפרויקט רווחי ובעל התכנות כלכלית.
 6. גם בהתאם לשמאות שהגיש היזם, הפרויקט ריווחי עם קרקע משלימה.
 7. היטל השבחה שנקבע בשיעור של 25% יאפשר ליזם לקבל קרקע משלימה במידה ותדרש כדי שהתוכנית תהיה רווחית וכדאית כלכלית עבורו.
 8. תשלום היטל ההשבחה יאפשר להוציא אל הפועל את הפינוי-בינוי שכן הוא יאפשר לבנות תשתיות ציבוריות ומבני ציבור וחינוך לטובתכם ולטובת התושבים החדשים שיצטרפו לבניינים החדשים לרבות אולמות ספורט, גני ילדים, בתי ספר, מרכזים לאזרחים הוותיקים, מרכזים קהילתיים וכד'.
 9. בהתאם לצפי, ולאור העובדה שמחירי הדיור הולכים וגואים, רווחיות היזם צפויה להמשיך לעלות ולהשאיר ליזם רווח גבוה יותר בביצוע הפרויקט.
 10. כאמור, התוכנית הופקדה וקודמה לאחר מו"מ עיקש מצד העירייה בראשותי, שהביא להחלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל להקצות לעירייה עבור תוכנית הפינוי בינוי שלכם כקרקע משלימה, את מגרש 305 בתכנית גני יהודה (תמ"ל/1041, החלטה מספר 5131 מיום 21.07.2021), אשר תבטיח את הוודאות והרווחיות של היזם בפרויקט.
 11. הנהלת העיר, בראשותי, יחד עם הסגנים שימי בונפיל ויוסי חזן ממשיכה לקדם התחדשות עירונית מתוכננת ומתחשבת, יחד אתכם ועם היזם.
 12. תוכל לפנות ל"תנופה", מנהלת ההתחדשות העירונית בכל שאלה המתעוררת בנוגע לפרויקט שלכם, במייל: minheletyahud@ye-mo.org.il

 

זאב וינהויז 13, מתחם לוגאנו טל: 03-5391298 כתובת מייל:minheletyahud@ye-mo.org.il