לתשומת לבכם: לא תתאפשר הגשת בקשה לשינוי השיבוץ ללא רישום בחטיבה בה שובץ התלמיד את הערר יש להגיש בצורה ברורה ותמציתית על גבי טופס זה בלבד. בקשה שלא תוגש בטופס ערר זה בליווי מסמכים תומכים (אם קיימים) – לא תידון בוועדה
לתשומת לבכם: לא תתאפשר הגשת בקשה לשינוי השיבוץ ללא רישום בחטיבה בה שובץ התלמיד את הערר יש להגיש בצורה ברורה ותמציתית על גבי טופס זה בלבד. בקשה שלא תוגש בטופס ערר זה בליווי מסמכים תומכים (אם קיימים) – לא תידון בוועדה (חובה) שדה חובה
Browser not supported
Browser not supported